01

YANGIN KAPILARI VE YANGIN PERDELERİ

Yangın Kapısı Ne Gibi Avantajlar Sağlar?

Yangın kapısı binaların yangından korunması ve insanların tahliye edilmesi amacıyla “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereği, yapılması zorunlu olan birimlerden birisidir. Yangın anında sahip olduğu havalandırma sistemi sayesinde yaşayanların hızlı ve güvenli şekilde tahliye edilmesini sağlar. Bu açıdan hem dayanıklı hem de pratik kullanıma sahip olması gerekir. İnsanların tahliye için kullandıkları yangın kapısı zor durumlar için kilit altında tutulmamalıdır.

02

Yangın Anında Yangın Kapısı Nasıl Kullanılmalıdır?

Yangın Anında Yangın Kapısı Nasıl Kullanılmalıdır?

Kanunlara göre nizami şekilde yapılan binaların yangın kapısı ve yangın merdiveni konusunda problem yaratmaması gerekir. Fark edilen yangından kaçabilmek için yangın kapısının ulaşılabilir bir durumda kilit altında olmadan kullanıma açık olması gerekir. Hatta konut olarak kullanılan apartman ve sitelerde bile zaman zaman tatbikatların yapılması, yangın kapısının kullanılmasının öğretilmesi, tahliye planının oluşturulması son derece hayati önem taşır.

Günümüzde tarihi biraz eski olan binalarda yangın merdivenlerinin ve dolayısıyla yangın kapısının olmadığını görüyoruz. Olası bir yangında orada çalışan veya yaşayan insanların yaşayacağı korku, bir yangın merdiveni veya kapısının maliyetiyle kıyaslanamaz. Orada yaşanacak travma ciddi problemlere dönüşebilir. Bu yüzden ilgili yönetmeliklere uygun şekilde binaların yangın merdiveni ile tanışması gerekir.

03

Yangın Kapısı Kaç Derece Isıya Kadar Dayanıklıdır?

Yangın Kapısı Kaç Derece Isıya Kadar Dayanıklıdır?

Kullanılacağı binanın kullanım şekline göre farklı ısılara dayanıklı yangın kapısı imal edilebilmektedir. Alev alacak yanıcı maddelerin bulunduğu binalarda oluşabilecek yangınlarda ortaya çok daha fazla ısı çıkacağı için, itibariyle bu tür binalara yüksek ısıya dayanıklı yangın kapısı düşünülmelidir. Güçlü yangın kapıları iyi şekilde monte edildikleri takdirde birkaç saat yangına dayanabilmekte ve tahliyeyi mümkün kılmaktadır. 

Yangın kapılarının özellikleri, kullanılacağı sektöre göre mühendisler tarafından belirlenmektedir. Sanayi tesislerinde, kimyasal maddeler kullanan laboratuarlarda, petrol veya gaz depolayan, taşıyan, kullanan kuruluş veya istasyonlarda, limanlarda yüksek ısıya dayanıklı yangın kapısı türlerinin kullanılması tercih edilir.

Yangın anında dışarıya doğru açılarak çıkışı kolaylaştıran yangın kapılarının açık bırakılmaması gerekir. Telaş halinde dışarı çıkmak isteyen kişilerden tekrar içeri girmek isteyen olma ihtimaline karşı yangın kapıları dışarı doğru açılan ancak dışarıdan açılamayan şekilde üretilir ve monte edilir.