01

SİSTEMATİK YANGINDAN KORUNMA

Tünel yapımında yangından korunma

Hareketliliğin arttığı ve trafik hacminin hızla arttığı bir toplumda, güvenilir yangın korumalı modern, yüksek performanslı tüneller çok önemlidir. Artan ihtiyaçları karşılamak için giderek daha uzun ve karmaşık tünel sistemleri planlanmakta ve inşa edilmekte ve mevcut tüneller modernize edilmektedir.

02

Etki ve Hasar

Bir tünelin mekansal sınırlamaları nedeniyle, tünel yangınları tüm kaçış, kurtarma ve onarım önlemlerini oldukça zorlaştırır ve bu nedenle insanlar, araçlar ve tünel yapısının kendisi için en büyük risk olarak kabul edilir. Bu nedenle, tünellerdeki zorlu yapısal yangından korunma gereksinimlerini karşılamak için yüksek performanslı yangından korunma sistemleri gereklidir. Bu önlemler yaralanma riskini azaltır ve tünel yapısında ciddi yangın hasarını ve sonuç olarak uzun kapanmaları (tünel operatörleri ve komşu bölgeler için gelir kaybına yol açar) önler.
 

03

Tünellerdeki Yapısal Yangından Korunma Sistemleri İçin Gereklilikler;

Yapısal yangından korunma sistemlerine yönelik gereksinimler, uluslararası kabul görmüş zaman - sıcaklık eğrileri kullanılarak projeye özel olarak değerlendirirlir. Yapısal yangından korunma sistemi, bir yangın durumunda şunları sağlar; 

  • Tünelin stabilitesini etkiliyen hiçbir durum oluşmaz;

  • Tünelin kullanabilirliğini kısıtlayan yapıda kalıcı deformasyon oluşmaz.

  • Yapının sızdırmazlığı sürekli olarak garanti edilir

04

Neden Yapısal Yangın Koruması;

Tüneller için yangın koruma levhaları ile kaplama; 

Yangın koruma levhaları, yer altı ulaşım sistemlerinde bağımsız olarak sabitlenmiş veya doğrudan betonlanmış (Kalıcı Kalıp) giydirme olarak kullanılır ve tüm beton yapıyı ve donatıyı zararlı sıcaklıklardan korur.Yangın koruma levhalarının tünel operatörleri ve nakliye acenteleri için açık avantajları aşağıdakileri içerir:

  • PP lifleri olmayan köklü beton türlerinin kullanımı
  • Geleneksel temizleme süreçleri kullanılarak temizlenebilir
  • Donmaya-çözülmeye dayanıklı ve suya dayanıklı

Yapısal yangın koruma sistemi, bir yangın çıkması durumunda şunları sağlar:

  • Tünelin stabilitesini tehlikeye atabilecek hiçbir hasar olmayacak
  • Tünelin kullanılabilirliğini sınırlayan yapıda kalıcı deformasyonlar oluşmaz
  • yapının sıkılığı daha da garanti edilir.
  • Ve hepsinden önemlisi, basit yenileme önlemleri, bir yangından sonra çok kısa bir süre içinde mülkü yeniden trafiğe açık hale getirebilir.